Písali o nás ...

Do tejto kapitoly som zaradil články ktoré vyšli v tlači a suvisia s našou chovatežskou stanicou:

* Orava (regionálny týždenník)- 28.11.2005, číslo 48, strana č.8

Image

* Magazín chovateža (mesačník pre milovnkov zvierat)- 01.01.2005, číslo 1/2005, strana č.16


* (internetový portál) - http://danihel.blog.sme.sk/30.03.2006, tento článok je venovaný canisterapii, našej Baji Jorcanis a Vladkovi ...