• Slovak/Slovensky (WIN-1250)
  • English
CANISTERAPIA PDF Tlač E-mail

Láskyplný pohľad, teplo a oddanos? bez nároku na honorár, to všetko sú radosti, ktoré pozná každý majiteľ psa. Samozrejme, ak nejde o zvieratá držané na metrovej re?azi v búde pri dome, určené na stráženie a odstrašovanie potencionálnych nepriateľov. Ale že najlepší priateľ človeka dokáže by? aj terapeutom pre chorých a postihnutých a táto metóda má aj svoj vlastný názov "CANISTERAPIA", sa ešte nedonieslo ku každému.

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie, teda na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa ako pomocná psychoterapeutická metóda, keď už iné metódy nie je možné použi? alebo nie sú účinné. Pes pomáha rieši? psychologické, sociálno-integračné a citové problémy, dokáže motivova? ľudí počas rehabilitácie, kedy prirodzeným spôsobom rozvíja motorické schopnosti.

Canisterapia môže by? živelná alebo riadená. Pri živelnej ide o klasickú prítomnos? psa v domácnosti, ktorý ma okrem iného pozitívny vplyv predovšetkým na osamelých ľudí, problémové deti (napr. hyperaktívne, agresívne, ..), na ľudí žijúcich v stresujúcich podmienkach a trpiacich depresiami. Riadená canisterapia znamená, že odborník so psom navštevuje chorých, prípadne zaobstará pre pacienta psa a spočiatku reguluje ich vz?ah. Vhodné vybrané zviera dokáže uľahči? liečbu, najmä vtedy, keď je realizácia niektorých liečebných postupov ?ažšie vykonávateľná pre nedostatočnú motiváciu pacienta. V niektorých prípadoch môže by? dokonca prítomnos? zviera?a jedinou motiváciou ďalej ži?. Napríklad na geriatrii, u ľudí po ?ažkom životnom údere a podobne. Dobré výsledky canisterapie sa ukázali pri pacientoch s detskou mozgovou obrnou, mentálne postihnutých, autistoch, ale aj pri de?och a dospelých v nemocnici vo všeobecnosti. U detí s logopedickými problémami je fantastický pokojným poslucháčom, ktorý nikdy nekritizuje. Die?a prechádza prstami po jeho srsti, môže sa s ním porozpráva?, uvoľní sa. I v ležiacej polohe na gauči má pocit prítomnosti kamaráta.  

Pes, ktorý môže vykonáva? canisterapiu, musí by? vyrovnaný, nič ho nesmie len tak vyvies? z rovnováhy. Je nutné, aby bol dostatočne sebavedomý, nebojácny, pokojný a hlavne uvoľnený. Nie je na škodu, keď ovláda rôzne zábavné kúsky, ktoré vedia pacienta rozosmia? a uvoľni? ho. A samozrejme, dobrý zdravotný stav psa je prvým predpokladom, aby mohol túto činnos? vykonáva?.

O pozitívnych výsledkoch canisterapie u konkrétnych pacientov si môžete prečíta? na stránke http://www.canisterapia.sk/

 
Ďaľšia >


PaedDr.Viktor Stas, Trstená | 0918 704812 | labrador@orava.sk | ICQ : 172-903-309 | Skype me